Què hi havia abans de la invasió europea?

Fa 10.000 anys el continent americà va començar a ser poblat per tribus de caçadors-recol·lectors que, procedents d’Asia, arribaren pel nordest, creuant per l’estret de Bering (a l’actual regió d’Alaska). Durant milers d’anys els humans ens anaren extenent cap al sud, fins arribar a la Patagònia (l’extrem més al sud d’América).

Així, a la arribada dels europeus al segle XVI tot el continent americà ja estava plenament poblat per grups humans organitzats de maneres molt diverses: per exemple a les praderies i boscos de Nordamèrica habitaven majoritàriament grups de caçadors-recol·lectors, laxament emparentats entre si.

135 América precolombina.jpg

Al cor de l’actual Mèxic, es trobava l’Imperi Azteca, una civilització fluvial basada en el conreu de la dacsa. I al sud, a l’àrea andina, es trovaba l’Imperi Inca. Aquestes dues civilitzacions es trobaven en un nivell de desenvolupament tecnològic molt semblant al de les civilitzacions fluvials afroasiàtiques del 2000 a.C. (Egipte antic, Sumer i Akkad, etc.)

Eren doncs civilitzacions complexes, amb agricultures molt desenvolupades, fortes acumulacions d’excedents, clara diferenciació social (camperols, artesans, etc.), castes sacerdotals, exercits, i governades per… un rei-deu (et sona?).

La civilització azteca

La civilització inca

– A partir de la informació d’aquests dos clips de baix, escriu un informe sobre els diferents aspects de la civilització inca.

– Quines coses en comú trobes entre la civilització inca i l’Egipte antic?