12. Quants Som?

Població i fenòmens demogràfics

Observa amb atenció la següent presentació:

Breu hitòria de la població.

 

– A partir de les dades de la presentació, elabora una gràfica de barres en la qual quede representada l’evolució de la població mundial des del 10.000 aC. fins els nostres dies.

Densitat de població.

La densitat de població és la relació existent entre una superfície donada (habitualment en quilòmetres quadrats) i el nombre de persones residents en ella.

– Creus que existeix alguna relació entre la densitat de població d’un país i la riquesa/pobresa dels seus habitants?

– Calcula la densitat de població dels següents països:

PAÍS SUPERFÍCIE (Km2) POBLACIÓ
Espanya 505370 46454000
Alemanya 357120 82162000
Índia 3287260 1241491000
Països Baixos 41540 16664000
Rep. Dem. Congo 2334860 67757000
Marroc 446550 32272000

Què com se calcula la densitat per quilòmetre quadrat? Una pista: si en 6 Km. quadrats hi ha 12 persones, en un Km. hi haurà…

– Representa els reultats obtinguts  en una gràfica de barres.

– Repetim la qüestió: Existeix una relació directa entre densitat de població i riquesa?

Anuncis