12. Quants som?

Població i fenòmens demogràfics

En una mascletà…

imagen.jpeg

FONT: Agencia EFE

Per tal d’estar a gust en una mascletà, allò ideal és tenir per a tú a soles un quadrat de 1,5×1,5 metres, és a dir, 2,25 metres quadrats. Doncs bé: així de còmodes, tota la població de la Terra cabria perfectament en… la província de Càceres.

Ací tens els números:

Habitants del món: 7.350.000.000 persones (aprox.)

Metres quadrats de Càceres província: 19.868.000.000 metres.

– Calcula exactament quants metres quadrats et corresponen a tú en la macro-mascletà de Càceres.

Debatem per grups i després posada en comú sobre la següent qüestió:

– El món, està superpoblat? 


Observa amb atenció la següent presentació: Breu història de la població

 

– A partir de les següents dades, elabora una gràfica lineal en la qual quede representada l’evolució de la població mundial des de l’any 1 dC. fins als nostres dies. A l’eix horitzontal situa proporcionalment els anys. A l’eix vertical indica proporcionalment la població.

ANY POBLACIÓ
1 d.C. 200 000 000
1000 310 000 000
1750 791 000 000
1800 978 000 000
1850 1 262 000 000
1900 1 650 000 000
1950 2 518 630 000
1955 2 755 823 000
1960 2 982 142 000
1965 3 334 874 000
1970 3 692 492 000
1975 4 068 109 000
1980 4 434 682 000
1985 4 830 978 000
1990 5 263 593 000
1995 5 674 328 000
2000 6 070 581 000
2005 6 453 628 000
2008 6 709 132 764
2010 6 863 879 342
2011 7 082 354 087
2017 7 722 727 000

 

FONT: https://ourworldindata.org/world-population-growth

Densitat de població.

La densitat de població és la relació existent entre una superfície donada (habitualment en quilòmetres quadrats) i el nombre de persones residents en ella.

– Creus que existeix alguna relació entre la densitat de població d’un país i la riquesa/pobresa dels seus habitants?

– Calcula la densitat de població dels següents països:

PAÍS SUPERFÍCIE (Qm2) POBLACIÓ
Espanya 505370 46454000
Alemanya 357120 82162000
Índia 3287260 1241491000
Països Baixos 41540 16664000
Rep. Dem. Congo 2334860 67757000
Marroc 446550 32272000

Què com se calcula la densitat per quilòmetre quadrat? Una pista: si en 6 Km. quadrats hi ha 12 persones, en un Qm. hi haurà…

– Representa els reultats obtinguts  en una gràfica de barres.

– Repetim la qüestió: Existeix una relació directa entre densitat de població i riquesa?