Creixement/retrocés demogràfic

L’Índex de Creixement Real de la població d’un país es calcula de forma senzilla:

=(població any més recent – població any anterior)*1000/població any anterior

Creixement amb retrocés?

– És possible que a un país amb més mortalitat que natalitat tinga un Índex de Creixement Real positiu? 

Creixement vegetatiu

– Esbrina què és el creixement vegetatiu de la població.

Investigem…

– Calcula la taxa (o índex) de Creixement Real d’Espanya en l’últim any. A continuació, calcula la taxa de Creixement Real de la teua comunitat autònoma en l’últim any.

Les dades necessàries pots trobar-les en l’Institut Nacional d’Estadística (http://www.ine.es), i més concretament en aquest arxiu:  poblacio.pdf

Projeccions de futur: L’evolució de la població a nivel mundial

– A partir de les dades que pots trobar en el següent enllaç, (http://georecortes.wordpress.com/2011/09/27/el-ciudadano-7-000-millones/) elabora una gràfica de línies en la que es reflectisca l’evolució de la població d’Índia, Xina i EEUU (Estats Units) entre 1950 i 2100 (projecció). Utilitza les dades dels anys 1950, 2010, 2050 i 2100.

Per fer-ho, en l’eix X (horitzontal) situa els anys i en l’eix Y (vertical) els milions d’habitants.

Enlaç alternatiu.

Anuncis