Creixement/retrocés demogràfic

L’Índex de Creixement Real de la població d’un país es calcula de forma senzilla:

=(població any més recent – població any anterior)*1000/població any anterior

Investigem…

– Calcula la taxa (o índex) de Creixement Real d’Espanya en 2016. A continuació, calcula la taxa de Creixement Real de la teua comunitat autònoma en 2016.

Les dades necessàries pots trobar-les en l’Institut Nacional d’Estadística (http://www.ine.es), i més concretament en aquests arxius:

Població 2015.pdf

Poblacio 2016.pdf

Creixement amb retrocés?

– És possible que a un país amb més mortalitat que natalitat tinga un Índex de Creixement Real positiu? 

Creixement vegetatiu

– Esbrina què és el creixement vegetatiu de la població.

Piràmides de Població

Captura de pantalla 2018-06-10 a las 10.02.42.png

FONT: www.populationpyramid.net

– Observa aquesta piràmide de població d’Espanya. Quanta gent hi ha entre 0-24 anys? Y entre 25-49 anys? Per què?

– Fes una xicoteta investigació i esbrina a quina edat van començar a treballar els teus avis, en quin tipus de treball, per què, etc.

– A partir de les següents dades de l’any 2014, elabora la piràmide d’edat de Paiporta.

Captura de pantalla 2018-06-10 a las 10.18.55.png

PAIPORTA 2014
GRUPS D’EDAT HOMES DONES
0-4 793 778
5-9 765 786
10-14 657 611
15-19 544 483
20-24 535 554
25-29 756 746
30-34 1181 1154
35-39 1575 1465
40-44 1223 1144
45-49 1023 942
50-54 753 751
55-59 595 672
60-64 574 576
65-69 442 534
70-74 358 418
75-79 271 344
80-84 175 255
85-89 99 163
90-94 33 61
95-99 8 11
100 y més 0 2

FONT: Institut Nacional d’Estadística

Actualitza dades ací: Paiporta

Projeccions de futur: L’evolució de la població a nivel mundial

– A partir de les dades que pots trobar en el següent enllaç, (http://georecortes.wordpress.com/2011/09/27/el-ciudadano-7-000-millones/) elabora una gràfica de línies en la que es reflectisca l’evolució de la població d’Índia, Xina i EEUU (Estats Units) entre 1950 i 2100 (projecció). Utilitza les dades dels anys 1950, 2010, 2050 i 2100.

Per fer-ho, en l’eix X (horitzontal) situa els anys i en l’eix Y (vertical) els milions d’habitants.

Enlaç alternatiu.

El futur: Homo Urbanus?

– A partir de les següents dades, elabora una gràfica de línies on es reflectisca l’evolució temporal del nombre d’habitants de les ciutats que apareguen en les quatre sèries (incloent Mèxic i Sao Paulo, encara que no complisquen el criteri anterior). La població està expressada en milions d’habitants.

Investiga i completa la sèrie amb les dades de 2016.

FONT: Geografía 3º ESO. Projecte Gea-Clío.