El futur: deu mil milions?

Projeccions de futur: L’evolució de la població a nivel mundial

– A partir de les següents dades, elabora una gràfica de línies en la que es reflectisca l’evolució de la població d’Índia, Xina i EEUU (Estats Units) entre 1950 i 2100 (projecció). Utilitza les dades dels anys 1950, 2010, 2050 i 2100.

Per fer-ho, en l’eix X (horitzontal) situa els anys i en l’eix Y (vertical) els milions d’habitants. (Ull amb l’eix X i els intervals: hi ha un xicotet desajust).

Captura de pantalla 2

FONT: EL PAÍS 26-11-11

Enllaç alternatiu.