Moviments espacials de població

– Agafa un llistat dels teus companys de classe i investiga, de cada un, les següents dades:

  • Lloc de naixement de la mare
  • Lloc de naixement del pare
  • Lloc de naixement de l’àvia materna
  • Lloc de naixement de l’àvia paterna

Sobre un mapa mut provincial d’Espanya, indica quants progenitors hi ha de cada província.

– Investiga: per què els teus ascendents abandonaren el seu poble i vingueren a viure ací?

– Mira la piràmide de població de Qatar. Descriu-la, prestant molta atenció al sexe i els grups d’edat. Després, planteja la teua hipòtesi explicatòria.

Captura de pantalla 2018-06-10 a las 10.12.29.png

FONT: https://www.populationpyramid.net/es/catar/2017/

– Escriu la teua definició de “migracions econòmiques”.

– Mira el fragment del film “Un franco, 14 pesetas”. Com entraven els migrants españols a Suïssa?

– A partir de la taula de baix, calcula quantes persones migraren de forma permanent des d’Espanya cap a Europa durant el període 1960-1970.

Captura de pantalla 2020-05-11 a las 20.38.55.png

FONT: Carreras, A. y Tafunell, X. (coords.). (2005). Estadísticas Históricas de España. Siglos XIX-XX. Volumen I (2ª ed.). Bilbao: Fundación BBVA, p. 142.

Ull, al 1970, Espanya contava només amb 33 milions d’habitants.

– Com creus tu que era la situació econòmica a Espanya durant els anys 1960-70? Argumenta la teua hipòtesi.

Informació i propaganda

El NO-DO era un documental que obligatòriament era projectat en totes les sales de cine abans de l’inici de la pel·lícula. Aquest documental era cuidadosament produït pel sistema de propaganda de la Dictadura (concretament, per la Vicesecretaría de Educación Popular).

La diferència entre informació i propaganda és clara: la informació vol descriure i explicar la realitat; la propaganda vol manipular a les persones.

Qualsevol dictadura utilitza sempre dues eines:

Propaganda

Censura

– Què és la censura? una pisteta: és tot el contrari al que garanteix l’article 20 de la Constitució de 1978.

– Mira el principi d’aquest documental. Quina imatge de país vol transmetre? Creus que reflectia la situació real? Per què?

Captura de pantalla 2020-05-12 a las 12.44.25.png

NO-DO 8 feb 1960

Migracions polítiques

Aquest senyor va ser Pau Casals:

– Et sembla una persona sense recursos? Pau Casals va abandonar Espanya al 1939, i mai va tornar. Indaga per què.

– I aquest va ser altre artista: Miguel de Molina. Va migrar a Argentina a l’any 1942. Mai va tornar a viure a Espanya. Indaga per què.

Immediatament després de la Guerra Civil, fugiren d’Espanya unes 400.000 persones. Es calcula que aproximadament 150.000 mai tornaren a Espanya.

Piramide 65.png

– Aquesta piràmide presenta dues anomalies: detecta-les i comenta-les, donant-les una explicació.

– Investiga quin és el cognom més nombrós a Espanya. A continuació, indaga quin lloc ocupa eixe mateix cognom en el ranking de cognoms més freqüents a França. Escriu la teua pròpia hipòtesi explicativa al respecte (150 paraules mínim).

Ens furten el treball?

Captura de pantalla 2019-03-02 a las 13.20.19.pngFONT: https://bit.ly/2zCnxTmhttps://bit.ly/3fMcrf2

– Per què creus tú que pràcticament cap persona vol treballar en la collita de la maduixa a Huelva?

Anem a escoltar a la gent que viu allí:

La fresa 1

La fresa 2

FONT: El Intermedio. 28 feb 2019

– Després d’escoltar, què preguntes et venen al cap?

– Amb el que saps, explica què és el que està succeint al sector de la maduixa a Huelva.

Erik Solheim

Imagen relacionada

– Escolta el següent audio i resumeix a la teua llibreta l’argument principal d’Erik Solheim.


Per a saber-ne més:

La Síndrome d’Ulisses

I en pdf: La síndrome d’Ulisses

AUTORIA: ©L’Equip Petit. Sira Sancho & Pilar Monteagudo.