Tècniques

Com comentar una gràfica.

Comentar una gràfica és molt senzill. Es fa en tres apartats o passos:

1r Descripció de la gràfica. En la descripció explicarem què s’està representant (dacsa, pomes, població, producció d’aglans, etc) i com està representat (línies, barres, sectors, etc).Per fer-ho ens fixarem en els dos eixos. Després, descrivim allò que vegem (com un paisatge): quins són els indicadors més alts, quins els més baixos, etc.

2n Interpretació de la gràfica. Aquest és el pas més interessant (i en el que s’aconseguiex més nota). Ací sintetitzarem la informació de la gràfica i explicarem què ens estan dient eixos valors. Per exemple, un índex alt de mortalitat infantil ens està dient que eixe és un país pobre. Si som capaços, podem aventurar les nostres pròpies hipòtesis explicatives sobre allò que vegem. Seguint l’exemple, creiem que és un país pobre perquè sempre està en guerrra, o perquè té un clima semidesèrtic, etc.

3r Conclusions. En aquest apartat fem una síntesi final dels aspectes més destacats del nostre comentari. És com el toc final del nostre comentari.

I ja està. A mesura que anem augmentant els nostres coneixements, més interessants seran els nostres comentaris.