Tècniques

Com elaborar una gràfica de barres.

Una gràfica té dos eixos: un vertical (eix Y) i un altre horitzontal (eix X).

  • En el cas d’una gràfica diacrònica (amb valors-temps), reflectirem els anys en l’eix horitzontal, de forma proporcional. En el cas, pensa que estem treballant en un seguit de temps que va des del 10.000 aC. fins el 2000 dC.
  • En l’eix vertical indicarem la quantitat. En aquest cas, de 0 fins el màxim (6000 milions).
  • Una vegada preparats els eixos, el treball és senzill: dibuixar les columnes en cada data i amb l’alçada corresponent segons la seua quantitat.

Som-hi!

 

Com comentar una gràfica.

Comentar una gràfica és molt senzill. Es fa en tres apartats o passos:

1r Descripció de la gràfica. En la descripció explicarem què s’està representant (dacsa, pomes, població, producció d’aglans, etc) i com. Per fer-ho ens fixarem en els dos eixos i llest. Després, descrivim allò que vegem (com un paisatge): quins són els indicadors més alts, quins els més baixos, etc.

2n Interpretació de la gràfica. Aquest és el pas més interessant (i en el qual s’aconseguiex més nota). Ací sintetitzarem la informació de la gràfica i explicarem què ens estan dient eixos valors. Per exemple, un índex alt de mortalitat infantil ens està dient que eixe és un país pobre. Si som capaços, podem aventurar les nostres pròpies hipòtesi d’allò que vegem. Seguint l’exemple, creiem que és un país pobre perquè sempre està en guerrra.

3r Conclusions. En aquest apartat fem una síntesi final dels aspectes més destacats del nostre comentari. És com el toc final del nostre comentari.

I ja està. A mesura que anem augmentant els nostres coneixements, més interessants seran els nostres comentaris.

Anuncis