Creem gràfiques

Ja has elaborat alguna gràfica de barres a mà. Però les gràfiques també poden fer-se en un full de càlcul. Per tal de fer-ho només necessitem una sèrie estadística. Anem a utilitzar la sèrie que nosaltres mateix elaborarem a partir de l’edat dels nostres companys de classe.

Concretament, anem a representar en una gràfica de barres l’edat en mesos dels membres de la classe.

Per tal de fer-ho anem al menú “insertar””gràfic”:

I ens apareix el següent:

Sols haurem de seguir els passos que ens indica l’assistent de gràfics. Primer, indicar-li el rang de dades, és a dir, les dades que volem reflectir en la nostra gràfica:

En l’apartat “rang de dades” picarem en el globus i en el full de càlcul seleccionarem totes les cel.les amb dades de la fulla:

Al premer intro automàticament se’ns genera la següent gàfica:

Ens anem a l’apartat “sèrie de dades”, i aquí eliminarem les sèries que no ens interessen, deixant sols la d'”edats en mesos”.

Premem acceptar, i ja està.

Si volem arredonir la feina, situem el punter sobre la gràfica, premem el botó esquerre del ratolí, i podrem afegir títols, cambiar colors, etc.