Les ciutats més poblades del món

– Busca la població en 2017 de les deu ciutats de l’última taula (2007).

– A partir de les totes les dades, elabora una gràfica de línies on es reflectisca l’evolució temporal del nombre d’habitants de les ciutats que apareguen en les cinc sèries (incloent Mèxic i Sao Paulo, encara que no complisquen el criteri anterior). La població està expressada en milions d’habitants.

FONT: Geografía 3º ESO. Proyecto Gea-Clío.

Elaborem una presentación digital

– Escull una ciutat de qualsevol de les cinc graelles de l’activitat anterior. Has d’elaborar una xicoteta investigació sobre la mateixa. Has de plasmar la informació obtesa en una presentació digital que, una vegada revisada, explicaràs als teus companys. La informació que ha d’incloure la teua presentació és:

  • Localizació geogràfica de la ciutat (mapa).
  • Climatologia local i altres aspectes físics.
  • Breu referència al país on se situa.
  • Història de la ciudat.
  • Plànol de la ciutat.
  • Zones verdes.
  • Contaminació.
  • Seguretat.
  • Barris modests: localizació i característiques.
  • Espais culturals significatius (museus, teatres, etc).

Per a saber-ne més: Habitatges i Ciutats. Projecte Gea-Clio