Sols és diferent el disseny?

Amb taxi per Dacca i pels voltants

Mira el següent vídeo:

– La ciutat que apareix ací és Dacca, capital de Bangladesh. Una urb amb més de 7 milions d’habitants. El taxista no està borratxo; és que a Bangladesh es condueix per l’esquerra. Sabries explicar per què? Una pista: a Londres també es condueix per l’esquerra…

Brussel·les

I esta ciutat és Brussel·les, la capital de Bèlgica. És una ciutat amb més d’un milió d’habitants.

– En dues col.lumnes paral.leles, escriu les característiques de Dacca i Brussel·les.

– Per grups, penseu: a què es deuen aquestes diferències?

– Què dades o indexs econòmics i demogràfics podriem emprar per tal de confirmar/descartar les nostres hipòtesis? Anem a ello.