12 de juny, 14:05, RECUPERACIONS a l’aula MULTIUSOS

El 12 de juny a les 14:05 es faran les recuperacions de les unitats que tingueu pendents. Previament es recordarà al tauler de classe quins alumnes són i quines unitats tenen per a recuperar.

Anuncis