Abans dels dinosaures…

La Terra abans dels dinosaures

– Mira el següent vídeo i, al mateix temps que el veus, escriu a la teua llibreta la era de la que es parla en cada moment i el nom de (almenys) un animal que apareix en eixa era.

– Respon les següents qüestions:

 1. Quan es va formar la Terra?
 2. Quin animal del Càmbric està hui en dia encara per ahí?
 3. L’Anomalocaris s’alimenta de… quin animalet?
 4. El Haikouichthys va ser un animal molt especial. Per què?
 5. Quin animal era més gran, el Brontoscorpio o el Pterygotus?
 6.  L’Hyneria, que ataca a l’Hynerpeton, quina clase d’animal era?
 7. El Meganeura era molt paregut a… quin animal actual?
 8. El Edaphosaurus s’alimentava… de què?
 9. El Dimetrodon, era carnívor o vegetarià?
 10. El Scutosaurus està evolutivament emparentat, amb quins animals actuals?
 11. El petit Dicynodon, on vivia (als arbres, als rius)?
 12. Els Proterosuchus, que es mengen als Lystrosaurus quan creuen el riu, són els parents llunyans de… quins reptils actuals?
 13. El xicotet Euparkeria va ser el primer d’una llarga “família” (superordre): Quina?

Enllaç alternatiu: https://goo.gl/a1yWRh

Recorda que l’únic que han trobat els paleontòlegs són esquelets fossilitzats i poc més. Per tant, moltes de les coses que veus en el vídeo són meres suposicions, començant per l’aspecte extern dels animals. Ningú sap de quin color eren.

Anuncis