Treball voluntari: la invenció de l’escriptura

A partir d’aquesta font, ( https://geollenguablog.wordpress.com/7-com-erem-fa-8-000-anys/la-invencio-de-lescriptura/ ) escriu un assaig de (mínim) 500 paraules contant la història de les primeres escriptures (cuneiforme i jeroglífica): la seua invenció, com van ser desxifrades als segles XIX-XX, etc. El treball deu incloure dibuixos. Tot a mà, en fulls blancs, per una cara.

El treball és voluntari; no obligatori. Si no està ben fet, o està fet a pressa (mala lletra, etc.,) la nota serà 0. Si està fet com toca, pot pujar fins a 1 punt sobre la nota del pròxim control.