El misteri de la mà incorrupta

Al segle XIX (i abans), era tradició que quan un nadó moria sense batejar se li ficara una moneda a la mà per a que Sant Joan Baptista, agraït, el batejara i així el bebé puguera entrar al cel.

– Per què la mà d’aquest nadó mort fa més de cent anys s’ha conservat “incorrupta”? 

EGcBkeMW4AI0UYq.jpeg

FONTS: János Balázs/AAS i Alejandro Navarro Yáñez @Alexny_85