La cultura a l’Occident altomedieval

Com pots veure al clip de vídeo, a l’Europa occidental les coses estavan quedant molt lluny de l’esplendor cultural del món clàssic.

La lectura i l’escriptura van quedar limitades quasi totalment a l’interior dels monestirs. Per a que et faces una idea, el rei dels francs i “emperador”, Carlemany, no sabia escriure.

– Per què creus tú que les manifestacions culturals s’empobriren d’eixa manera tan radical a l’occident altomedieval?