Nosaltres

En 2023, l’Equip Geolengua/GeoLlengua som:

  • Patricia Mira.
  • Anna Romero.
  • Mar Alcalá.
  • Carlos Reig.
  • Eva Ferriols.
  • Arnaldo Mira (Coord.) arnaldo.mira@gmail.com

Som un grup de docents amb àmplia experiència en educació secundària en tota classe d’entorns. Considerem que una formació acadèmica de qualitat és un dret civil de primer ordre; així mateix, creiem que proporcionar-la és un deure inexcusable dels poders públics. Aquest dret no pot estar supeditat a la riquesa, l’ètnia, la cultura o el sexe de la persona. (Gairebé) tots ens trobem a l’entorn de la ciutat de València.

GeoLlengua és un projecte sense ànim de lucre. Compartim el nostre treball desinteressadament. De la mateixa manera, ens recolzem en la feina que altres ofereixen també de forma solidària a la xarxa. A ells volem donar-los les gràcies.

geolengua

logo-gea-clio.pnglogo-socials-negro.png

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Tot el material no generat originàriament per l’Equip GeoLlengua és utilitzat, compartit i difós segons el que estipula l’article 32 del Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.