4. Amb què s’abriga la Terra?

Atmosfera, temps i clima. Climes i zones bioclimàtiques.

Meteotek08_atmosfera06

En les unitats anteriors hem vist diversos aspectes del nostre planeta: quin és el seu lloc en l’univers, com és l’escorça terrestre i l’interior de la Terra, com és la capa líquida que el cobreix en les seues tres quartes parts, etc.
En aquest tema anem a conèixer la capa que possibilita que hi haja vida sobre la Terra: l’atmosfera terrestre. Anem a fer-ho.

Què passa si ens passem?

– Mira aquest video i contesta les qüestions que l’acompanyen:

FONT: ARTE FRANCE/RTVE (Delphine Prunault). Ciutats Irrespirables. 2015. Font alternativa: https://goo.gl/77pEqp

QÜESTIONS

  1. Quantes morts a l’any produeix la contaminació de l’aire, segons la Organització Mundial de la Salut?
  2. Quina és la ciutat més contaminada del planeta?
  3. Quants milions d’indis encara no tenen electricitat?
  4. De quin color són les micropartícules?
  5. Què és el que fa la pluja amb els contaminants?
  6. Quin efecte té la contaminació de l’aire sobre la nostra esperança de vida?
  7. De quin color són els pulmons d’un no-fumador a Sao Paulo? Per què?
  8. La contaminació, és una causa directa de càncer?
  9. La contaminació atmosfèrica, pot viatjar?
  10. Quin tant per cent de la població mundial estarà vivint a les ciutats cap a l’any 2050?

Curiositats…

Aquesta imatge és de 25 feb 2017. Quina és la ciutat de la foto?

20170125_173204.jpg