4. Amb què s’abriga la Terra?

Atmosfera, temps i clima. Climes i zones bioclimàtiques.

Meteotek08_atmosfera06

En les unitats anteriors hem vist diversos aspectes del nostre planeta: quin és el seu lloc en l’univers, com és l’escorça terrestre i l’interior de la Terra, com és la capa líquida que el cobreix en les seues tres quartes parts, etc.
En aquest tema anem a conèixer la capa que possibilita que hi haja vida sobre la Terra: l’atmosfera terrestre. Anem a fer-ho.

Què passa si ens passem?

Mira aquest video i contesta les qüestions que l’acompanyen:

FONT: ARTE FRANCE/RTVE (Delphine Prunault). Ciutats Irrespirables. 2015. Font alternativa: https://goo.gl/77pEqp 

Curiositats…

Aquesta imatge és de 25 feb 2017. Quina és la ciutat de la foto?

20170125_173204.jpg

Anuncis