Fonts

Als següents enllaços tens informació complementària:

Calfament global i contaminació

Font bibliogràfica 1. 

Pàgines extretes de VÁZQUEZ GÓMEZ, J. (et al.): Ciencias Sociales. Libro de consulta. Prima Luce, Madrid, 1973.