Què és l’oratge?

paraguas

– Imagina’t un dia amb un oratge horrible. Descriu-lo a la llibreta.
– Ara imagina un dia amb un oratge perfecte, i descriu-lo també.
– Quins són els components principals de l’oratge (temps atmosfèric)? Dibuixa’ls.