Temperatura

Aquestes són tres escales que s’utilitzen per tal de mesurar la temperatura:

celsius

fahrenheit

kelvin

Playaaruba

– Els col·legues de la foto estan passant un dia de platja fantàstic a 25 º graus Celsius. Utilitzant la taula de conversions, indica aproximadament a quina temperatura Fahrenheit estan. I a quants graus Kelvin?

Recerca i esbrina:

– Quina escala de temperatures utilitzem a Espanya? En quins països s’utilitza l’escala Fahrenheit?

– Qui va inventar l’escala Kelvin?

– Mira el següent vídeo i explica quins factors determinen (en principi) que hi haja una major o menor temperatura.

Recorda:

skitched-20170204-121045.png