Tècniques

FITXES CLIMÀTIQUES

Per entendre’ns, una fitxa climàtica és com el DNI del clima d’una zona determinada. A la fitxa han de constar els elements següents:

* FOTO (si no, dibuix. Pot ser de qualsevol zona amb aquest clima, no necessàriament del lloc exacte.)

* NOM DEL LLOC, PAÍS I CONTINENT.

* TEMPERATURA MITJANA ANUAL (i “etiqueta” corresponent -càlid, temperat o fred-.)

* PRECIPITACIÓ TOTAL ANUAL (i “etiqueta” corresponent: àrid, humit, etc.)

* CLIMOGRAMA.

* ESTACIONS.

* VEGETACIÓ SILVESTRE HABITUAL.

* FAUNA SALVATGE HABITUAL.

* ACCIÓ ANTRÒPICA (efectes de l’acció humana sobre la zona: agricultura, urbanització, contaminació, etc.).


TEMPERATURA

La temperatura mitjana anual (o TMA) és el resultat de sumar les temperatures mitjanes de cada un dels mesos d’un any i de dividir-les per 12. Ens dóna una pista bastant aproximada del clima en qüestió.

En general, un clima amb una TMA superior a 20ºC és un clima CÀLID.

Un clima amb una TMA inferior a 5ºC és un clima FRED.

El que queda al mig són els climes TEMPERATS.

– Calcula la TMA de Sagunt (Espanya) a partir de les següents dades mensuals:

Captura_de_pantalla_2012-01-04_a_las_11.24.23


PRECIPITACIÓ

Les pluges caigudes en un lloc es mesuren de manera molt senzilla:

S’agafa un recipient amb una base d’un metre quadrat (1 m.2). Es col·loca el recipient a l’aire lliure i quan plou es comprova quants litres han caigut dins d’ell. Al final del mes es sumen els litres d’aigua recollits al recipient i ja tenim la precipitació mensual.

La precipitació total anual (o PTA) es calcula sumant les precipitacions de tots els mesos de l’any. S’expressa en litres o mil·límetres per metre quadrat (és el mateix).

– Calcula la PTA de Sagunt. Utilitza per això les dades de la taula de l’activitat anterior.

En general, segons les seves pluges (humitat), els climes poden classificar de la següent manera:

Per damunt de 900 mm. parlem d’un clima humit.

Per sota de 250 mm. parlem d’un clima desèrtic o àrid.

Enmig la gamma va des del semiàrid (250-400mm), pasant pel subhumit sec (400-600), fins al subhumit (600-900).

– Classifica el clima de Sagunt segons la seva temperatura i humitat.

– A partir de les següents dades, calcula la PTA de Oymyakon. Segons la seua humitat, quina classe de clima és?captura-de-pantalla-2017-01-22-a-las-19-40-29


Com elaborar un climograma

Un climograma no és més que un gràfic on es reflecteixen les dades de precipitacions i temperatures mensuals d’un lloc determinat. Aquestes dades se’ns proporcionen en taules com les que hem treballat a l’apartat “Què són els climes?”

Aquest és el climograma de Medina del Camp (Espanya):

788px-Climograma_de_Medina_del_Campo

– A partir del següent vídeo, explica per escrit els passos que cal seguir per elaborar un climograma com cal.