Com elaborar un climograma

Un climograma no és més que un gràfic on es reflecteixen les dades de precipitacions i temperatures mensuals d’un lloc determinat. Aquestes dades se’ns proporcionen en taules com les que hem treballat a l’apartat “Què són els climes?”

Aquest és el climograma de Medina del Camp (Espanya):

788px-Climograma_de_Medina_del_Campo

– A partir del següent vídeo, explica per escrit els passos que cal seguir per elaborar un climograma com cal.