Category: llibres

Lectura voluntària

Si vols pujar fins a 1,75 punts sobre la nota de l’avaluació, parla amb el docent de l’assignatura.

the martian.jpg

Anuncis

Roma: com era i com és.

Ens arriba aquest llibre recomanat per Lucía Simón sobre la Roma antiga. Per mig d’imatges superposades, podem veure com són i com eren els principals monuments de la Ciutat Eterna. Una passada de llibre.

A.C. Staccioli: Roma ayer y hoy. (Edición española)

ISBN: 9788881622283

9788881622283