Category: tasques

Plomes i ferro

– Imagina’t que deixem caure, al mateix temps, des de la mateixa altura, 10 quilos de plomes i 10 quilos de ferro. 

Què caurà més ràpid, el ferro, les plumes, o no hi haurà diferència? Per què?

FONT: BBC (2014)

Al vídeo el que deixen caure és una bola de bolos i unes plomes d’estruç.

– Escriu la teua definició de la paraula “hipòtesi”.

– Què és el “pensament màgic”? I el pensament científic?

Anuncis

Divendres, 29 juny, 9:30

La prova extraordinària de recuperació de Geografia i Història de 2on ESO serà igual per a tots. Va tot el temari donat al llarg del curs (unitats 9 a 12, ambdues incloses). La prova consistirà en un examen de deu preguntes no assistit.

Més autores per al treball-exposició

Per indicació de Magalí Aparisi hem inclós en la llista a dos artistes més: Sofonisba Anguissola (Cinquecento) y Artemisia Gentileschi (Barroc). Qui vullga, pot substituir un o dos autors per aquestes artistes. Només heu d’informar-me del canvi.

Teresa de Jesús: el funeral més llarg de la història?

Teresa_de_Jesús (1).jpgTeresa Cepeda Ahumada, també coneguda com Teresa d’Àvila o Santa Teresa de Jesús, va ser una monja que va viure al segle XVI i va fundar una ordre religiosa femenina (de monges, vaja), les “Carmelites Descalces”. Va morir als 62 anys, al 4 d’octubre de 1582. Però va ser enterrada el… 15 d’octubre de 1582.

– Sabries explicar el perquè d’eixos deu dies entre la seua mort i el seu soterrament?