Category: tècniques

Eix cronològic

Lig amb atenció el següent text:

Si t’imagines els 4500 milions d’anys de la història de la Terra comprimits en un dia, la vida comença molt prompte, cap a les 4 de la matinada, amb l’aparició dels primers organismes unicel·lulars, però a partir d’aquí durant les següents setze hores no avança més. Fins gairebé les vuit i mitja de la vesprada, passades ja les cinc sisenes parts del dia, la Terra no té per a mostrar a l’univers més que una inquieta capa de microbis. Aleshores, finalment, apareixen les primeres algues marines, seguides vint minuts després per la primera medusa […]. A les 9:05 p.m. els trilobits entren en escena […]. Just abans de les 10 de la nit les plantes comencen a brotar en terra ferma. Poc després, quan queden menys de dues hores per al final del dia, apareixen les primeres criatures terrestres.
Gràcies a 10 minuts més o menys de temps càlid, cap a les 22:25 la Terra és coberta pels grans boscos del Carbonífer, (els residus dels quals ens proporcionen tot el nostre carbó), i els primers insectes alats són presents. Els dinosaures apareixen en escena just abans de les onze de la nit i dominen durant tres quarts d’hora. A vint-i-un minuts de la mitjanit s’esvaeixen i comença l’era dels mamífers. Els humans emergeixen un minut i desset segons abans de la mitjanit. El total de la nostra història coneguda, a aquesta escala, no aconseguiria més que uns pocs segons, i una vida humana tot just un instant.

Brison, B .: Una breu història de gairebé tot.

 Com elaborar un eix cronològic.

– A partir del text, elabora un eix cronològic seguint els següents passos:

1r. En la llibreta, traça una línia horitzontal.

2n. Divideix aquesta línia en 24 trams. Numera’ls.

3r. Situa en la línia cada un dels esdeveniments que Brison assenyala en el text en la seua hora corresponent.

4t. Dibuixa baix de cada un dels esdeveniments una xicoteta icona que represente el succés.

5è. Sota el punt 0, escriu “-4500 milions d’anys”. Sota el punt 24 escriu… el que corresponga.

Elaborem un eix cronològic

Lig amb atenció el següent text:

Si t’imagines els 4500 milions d’anys de la història de la Terra comprimits en un dia, la vida comença molt promte, cap a les 4 de la matinada, amb l’aparició dels primers organismes unicel·lulars, però a partir d’aquí durant les següents setze hores no avança més. Fins gairebé les vuit i mitja de la vesprada, passades ja les cinc sisenes parts del dia, la Terra no té per a mostrar a l’univers més que una inquieta capa de microbis. Aleshores, finalment, apareixen les primeres algues marines, seguides vint minuts després per la primera medusa […]. A les 9:05 p.m. els trilobits entren en escena […]. Just abans de les 10 de la nit les plantes comencen a brotar en terra ferma. Poc després, quan queden menys de dues hores per al final del dia, apareixen les primeres criatures terrestres.
Gràcies a 10 minuts més o menys de temps càlid, cap a les 22:25 la Terra és coberta pels grans boscos del Carbonífer, (els residus dels quals ens proporcionen tot el nostre carbó), i els primers insectes alats són presents. Els dinosaures apareixen en escena just abans de les onze de la nit i dominen durant tres quarts d’hora. A vint-i-un minuts de la mitjanit s’esvaeixen i comença l’era dels mamífers. Els humans emergeixen un minut i desset segons abans de la mitjanit. El total de la nostra història coneguda, a aquesta escala, no aconseguiria més que uns pocs segons, i una vida humana tot just un instant.

Brisón, B .: Una breu història de gairebé tot.

 Com elaborar un eix cronològic.

1r. En la llibreta, traça una línia horitzontal.

2n. Divideix aquesta línia en 24 trams. Numera’ls.

3r. Situa en la línia cada un dels esdeveniments que Brison assenyala en el text en la seua hora corresponent.

4t. Dibuixa baix de cada un dels esdeveniments una xicoteta icona que represente el succés.

5è. Sota el punt 0, escriu “-4500 milions d’anys”. Sota el punt 24 escriu… el que corresponga.

Com fer una presentació digital

Per tal d’elaborar una presentació digital (un powerpoint, vaja) el més pràctic és utilitzar un compte de gmail o de outlook. En el cas de outlook/hotmail, entra al teu compte, ves a Skydrive, “Nova presentació de PowerPoint” i ja pots començar. En el cas de gmail, entra al teu compte i ves a docs. Aquí li dónes a “crear” i el mateix.

Tria la plantilla que més t’agrade i … a treballar!

En el cas improbable que no tingues un compte de correu electrònic, demana ajuda al teu profe. Però pots començar tu mateix seguint les següents instruccions:

Com fer-se un compte a gmail.

Com fer-se un compte a outlook/hotmail.

La cronologia

Cada civilització ha comptat el temps diguem que a la seua manera. Així, nosaltres comptem el temps des del dia de naixement de Jesús de Natzaret. Per tant, en l’any 12 de la nostra era, Jesús tenia… 12 anys. L’any 76 de la nostra era, Jesús hauria complert 76 anys. I en l’any 1492, feia exactament 1492 anys que Jesús havia nascut. (Bé, no exactament, però aquesta és una altra història).

Però … I els anys abans del naixement de Jesús?

Per posar data a esdeveniments succeïts abans del naixement de Jesús, no ens queda més remei que comptar cap arrere. Per exemple, Juli Cèsar va ser assassinat 44 anys abans del naixement de Jesús (o Crist). Ho indiquem així: 44 a.C

Si el succés a datar va succeir després del naixement de Crist, s’indica amb les sigles d.C.

– Posem que la mare de Jesús comptava amb 18 anys quan li va donar a llum. ¿Quin any va néixer Maria?

– Suposem que el pare de Jesús tenia 48 anys quan ell va néixer. ¿Quin any va néixer Josep?

– L’emperador Octavi August va morir quan Jesús tenia 14 anys. En quin any va morir August?

Actualment, en lloc de “abans de Crist” o “després de Crist”, està utilitzant-se “era Comuna” o “abans de l’era Comuna” (en anglés CE – BCE)

Com comptaven els grecs?

Per als grecs, el seu punt de partida per explicar el temps va ser la celebració de la primera olimpíada. Aquesta va tenir lloc segons la nostra cronologia al 776 a.C.

– Segons la cronologia grega, en quin any va ser assassinat Juli Cèsar? En quin any va morir l’emperador Octavi August?

Com comptaven els romans?

Els romans van prendre com a punt de partida la fundació de la ciutat de Roma pels mítics Ròmul i Rem, fet que segons la cronologia cristiana va tenir lloc en l’any 753 a.C.

– Segons els romans, ¿en què any va ser assassinat Juli Cèsar? En quin any va morir l’emperador Octavi August?

– ¿En quin any estaríem avui si comptéssem el temps com els romans?

Segles i anys.

Com ja saps, un segle té 100 anys. La nostra cronologia compta amb un total de XXI segles. S’escriuen així:

I 1 XI 11
II 2 XII 12
III 3 XIII 13
IV 4 XIV 14
V 5 XV 15
VI 6 XVI 16
VII 7 XVII 17
VIII 8 XVIII 18
IX 9 XIX 19
X 10 XX 20
XXI 21

Per esbrinar a quin segle pertany un any concret, cal seguir aquestes tres senzilles regles:

REGLA 1: Si l’any té una o dues xifres, pertanyerà sempre al segle I.

REGLA 2: Si l’any té tres xifres, prenem la primera de l’esquerra, li vam sumar +1 i ja està. Per exemple, l’any 711 pertany al segle VIII (7 + 1 = 8).

REGLA 3: Si l’any té quatre xifres, prenem les dues primeres de l’esquerra, li vam sumar +1 i ja està. Per exemple, l’any 1812 pertany al segle XIX (18 + 1 = 19).

– Per practicar, indica a quin segles pertanyen els següents anys: 12, 1345, 234, 28, 1918, 1786, 1345, 1432, 1876, 1091, 789, 543, 632, 211, 145, 3, 1238, 2012, 1945 .

– Esbrina com compten el temps… els xinesos.

Com fer un climograma

Un climograma no és més que un gràfic on es reflecteixen les dades de precipitacions i temperatures mensuals d’un lloc determinat. Aquestes dades se’ns proporcionen en taules com les que hem treballat a l’apartat “Què són els climes?”

Aquest és el climograma de Medina del Camp (Espanya):

788px-Climograma_de_Medina_del_Campo

A partir del següent vídeo, explica per escrit els passos que cal seguir per elaborar un climograma com cal.

Com calcular la temperatura mitjana anual i la precipitació total anual

TEMPERATURA

La temperatura mitjana anual (o TMA) és el resultat de sumar les temperatures mitjanes de cada un dels mesos d’un any i de dividir-les per 12. Ens dóna una pista bastant aproximada del clima en qüestió.

En general, un clima amb una TMA superior a 20ºC és un clima CÀLID.

Un clima amb una TMA inferior a 8ºC és un clima FRED.

El que queda al mig són els climes TEMPERATS.

Calcula la TMA de Sagunt (Espanya) a partir de les següents dades mensuals:

Captura_de_pantalla_2012-01-04_a_las_11.24.23

PRECIPITACIÓ

Les pluges caigudes en un lloc es mesuren de manera molt senzilla:

S’agafa un recipient amb una base d’un metre quadrat (1 m.2). Es col·loca el recipient a l’aire lliure i quan plou es comprova quants litres han caigut dins d’ell. Al final del mes es sumen els litres d’aigua recollits al recipient i ja tenim la precipitació mensual.

La precipitació total anual (o PTA) es calcula sumant les precipitacions de tots els mesos de l’any. S’expressa en litres o mil·límetres per metre quadrat (és el mateix).

Calcula la PTA de Sagunt. Utilitza per això les dades de la taula de l’activitat anterior.

En general, segons les seves pluges (humitat), els climes poden classificar de la següent manera:

Per damunt de 900 mm. parlem d’un clima humit.

Per sota de 200 mm. parlem d’un clima desèrtic o àrid.

Enmig la gamma va des del semiàrid fins al subhumit.

Classifica el clima de Sagunt segons la seva temperatura i humitat.

FITXES CLIMÀTIQUES

Per entendre’ns, una fitxa climàtica és com el DNI del clima d’una zona determinada. A la fitxa han de constar els elements següents:

* FOTO (si no, dibuix. Pot ser de qualsevol zona amb aquest clima, no necessàriament del lloc exacte.)

* NOM DE L’LLOC, PAÍS I CONTINENT.

* TEMPERATURA MITJANA ANUAL (i “etiqueta” corresponent -càlid, temperat o fred-)

* PRECIPITACIÓ TOTAL ANUAL (i “etiqueta” corresponent: àrid, humit, etc.)

* ESTACIONS.

* VEGETACIÓ SILVESTRE HABITUAL.

* FAUNA SALVATGE HABITUAL.

* ACCIÓ ANTRÒPICA (efectes de l’acció humana sobre la zona: agricultura, urbanització, contaminació, etc.).

Localitzar un punt al mapa: latitud i longitud

Observa amb atenció aquest mapa:

mundi

Tot el que hi ha per sobre de l’equador, què és?
Tot el que hi ha a la dreta del meridià de Greenwich, què és?
Tot el que hi ha per sota de l’equador, què és?
Tot el que hi ha a l’esquerra del meridià de Greenwich, què és?
És el mateix caminar en direcció sud que estar a l’hemisferi sud? Per què?

Has jugat alguna vegada a les barquetes? Doncs juga una partida amb el teu company. Després continues amb el tema.
Com a les barquetes, en un mapa es pot localitzar un punt concret donant dues coordenades:

La coordenada nord-sud.

La coordenada aquest-oest.

Les coordenades es donen en graus. Hi ha fins a 180 graus est i fins a 180 graus oest. Així mateix, hi ha fins a 90 graus nord i fins a 90 graus sud.

Utilitzant el mapa de més avall, indica les coordenades aproximades de:

Aràbia.
Sud d’Argentina.
Centre d’Austràlia.
Centre de Groenlàndia.
Japó.
Índia.
Mar d’Aral.

mundigrados

I recorda:

Les coordenades nord-sud es denominen LATITUD.

latitud

Les coordenades est-oest es denominen LONGITUD.

skitched-20111026-192318

Sabia Colon en quina longitud estava?

Mira aquest vídeo i explica què tenen a veure els rellotges amb la medició de la longitud.

Com escriure una definició.

Per escriure correctament una definició, cal seguir els següents passos:

1er. Escriure què és (animal, cosa, persona, artista, fruita, etc.)

2n. Quin aspecte té (alt, gran, microscòpic, verd, etc.)

3r. Altres característiques (personalitat, densitat, pes, etc.)

4t. Utilitat (per a què serveix).  

Vegem un exemple:  

Sementales_raza_churra

La nostra definició seria alguna cosa així com:

“És un animal, té quatre potes, és de color més o menys blanc, és gran i pesa més que un xiquet. Serveix per proporcionar llet i llana.”  

Escriu a la llibreta les definicions de les següents imatges: