L’escriptura i llengua romanes

Els romans parlaven una llengua anomenada llatí. El llatí s’escrivia amb lletres idèntiques a les nostres. Avui en dia ja ningú parla el llatí clàssic, però …

– Tradueix aquestes paraules llatines al valencià i al castellà.

Grandis:

Aqua:

Altius:

Fortius:

Arma:

Pater:

Mater:

Oculus:

Mare:

Feretrum:

Bellicosus:

Serrula:

Armarium:

Alimentum:

Bisyllabus:

Avia:

Cena:

Desertus:

Furia:

Gladiator:

Humanus:

Aquila:

– Com és possible que sense haver estudiat llatí en la teua vida sigues capaç de traduir vint paraules del llatí al valencià i al castellà, així com així?

– Investiga què són les llengües romàniques.