2. Com és el cos de la Terra?

La Terra: geologia i representació cartogràfica.

En aquesta unitat anem a aprendre més coses sobre la Terra, el planeta de l’espai en què has nascut.

mayo-2004-utm-20_2500m

– Esbrina quins països (complets) són els que es veuen en aquesta imatge presa des d’un satèl·lit.

– Quants habitants té cada un d’aquests països?

– Fent una suma… Quanta gent ix en aquesta foto, aproximadament?

Pots trobar dades sobre països del món en la següent adreça:

http://worldmap.canadiangeographic.ca/