El relleu

Si la superfície terrestre fos completament plana, com una taula, diríem que no té relleu. No obstant això, saps que l’escorça terrestre presenta “irregularitats” de grans dimensions: protuberàncies, escletxes, solcs, etc. Són els elements del relleu.

– Dibuixa 3 elements del relleu que conegues.

El temps geològic

Com ja hauràs suposat, els canvis en el relleu terrestre es produeixen a un ritme molt lent, quasi imperceptible. Tan lent que pot donar la impressió que tot ha estat sempre igual… Però res més lluny de la veritat. Anem a veure-lo en la següent activitat.

DOCUMENTAL: La Màquina del Temps: Orígens.

– Alhora que veus el vídeo, respon a la llibreta a les següents qüestions:

1. Al 1950, què és el que va descobrir un excursionista?

2. A quina distància de l’accident estaven les peces de l’avió?

3. De què està fet un glaciar (o glacera)?

4. A quina velocitat es mou una glacera?

5. L’esfinx era meitat home meitat…

6. Quin efecte té el vent del desert sobre les roques?

7. Què era l’esfinx fa 50.000 anys?

8. Quins animals hi ha pintats a una roca al mig del desert del Sàhara?

9. De quin color era el desert del Sàhara fa 5.000 anys?

10. Increïblement, ¿quins animals hi ha hui en dia en un oasi del Sàhara?

11. Qui és el “creador” del canó del Colorado?

12. Què va passar al canó del Colorado al 1997?

13. Quina és la duració mitja d’un terratrèmol?

14. Què va passar el 21 de gener de 1855 a les 21:15 a Wellington, Nova Zelanda? Quin efecte va tenir eixe succés sobre la seua costa?

15. Què li passa a l’escorça terrestre?

16. Què passa quan xoquen les vores de les plaques tectòniques?

17. Quina alçada té l’Everest?

18. Fa milions d’anys, ¿on eren les roques que componen la serralada de l’Himalaia?

19. Com es va formar la serralada de l’Himalaia fa 150 milions d’anys?

20. En quin país s’inicia la Gran Escletxa (Gran Grieta o Gran Rift)?

21. Quin és el pic més alt de tota l’Àfrica?

22. Què passarà quan es separe Àfrica de l’Est, dins de 10 milions d’anys?

23. En realitat, què és Yellowstone?