Estructura interna de la Terra

Aquest és un esquema de l’estructura interna de la Terra. L’Escorça i la part més externa del Mantell superior conformen el que coneixem com LITOSFERA. L’Escorça és dura i està més o menys freda. Però el Mantell…

Earth-crust-cutaway_ca.png

Estructura_tierra

– Reprodueix el dibuix de baix a la teua llibreta.

articles-32155_recurso_jpg

FONT: J. Alberto Bermúdez http://www.curriculumenlineamineduc.cl/

 

– Mira el següent clip i contesta les qüestions que més avall s’indiquen:

  1. Què és el que es troba davall de l’escorça?
  2. De què està fet el nucli de la Terra?
  3. La LITOSFERA està formada per…
  4. Explica en què consisteix el procés de subducció.
  5. Explica com es va formar la serralada de l’Himalaia.
  6. Quina és l’altitud de l’Everest?
  7. En quin subcontinent està la serralada dels Andes?
  8. Què és l’hipocentre d’un terratrèmol? I l’epicentre?
  9. Què és el que creen els volcans?

La lava que expulsen els volcans és roca. El que passa és que està a tan altes temperatures que es troba en estat líquid ( fosa).

– La lava ix a la superfície terrestre a través d’escletxes en l’escorça terrestre, i prové del Mantell. Partint d’aquesta informació, escriu la teua definició de MANTELL.

Pahoeoe_fountain_original_HAWAI

Lava acabada d’eixir i lava ja freda, en una de les illes Hawaii ( EUA).

Three_Waikupanaha_and_one_Ki_lava_ocean_entries_w-edit2