Moviments de les plaques

Les plaques tectòniques han estat i estan en moviment constant.

– ¿Com estaven els continents fa millions d’anys?

– ¿Què passa a les vores de les plaques, on aquestes es toquen unes amb altres?

– Explica què és una falla.

– Com has vist les plaques terrestres estan en constant moviment. A vegades xoquen, de vegades es fiquen unes sota d’altres… Observa els dibuixos de baix i explica com es formen les serralades.

articles-32144_recurso_jpg

FONT: J. Alberto Bermúdez http://www.curriculumenlineamineduc.cl

 

– A partir de la imatge de baix, explica: com s’han format els diamants?

como_se_forman_los_diamantes

FONT: Diari El País