Com ens alimentavem? Les activitats econòmiques: caça i recol·lecció

Les estratègies i tècniques de caça variaven segons el tipus d’animal a caçar o el producte a recol·lectar, pero les ferramentes eren quasi sempre les mateixes. Anem a veure-les.

Açò per exemple eren puntes de fletxa i arpons:

Figura paco.JPGFONT:Francisco Javier Muñoz Ibáñez. Profesor de Prehistoria. UNED. http://cazadores-recolectores.blogspot.com.es/2014/08/curso-solutrense-las-puntas-ligeras-del.html

I es feien així:

– Comenta amb la teua companya i escriu: Quins poden ser els avantatges i els inconvenients d’emprar la pedra per a fer eines de caça?


La recol·lecció era una part fonamental de l’alimentació de les bandes paleolítiques de caçadors-recol·lectors.

honey2.png
FONT: “Bal”

– Hui en dia de vegades practiquem ocasionalment la recol·lecció. Pensa i enumera tres activitats d’aquest tipus que encara es mantenen entre nosaltres.

– Amb un territori de 150 qm. quadrats, la nostra tribu viuria sempre al mateix lloc? Per què?

– Escriu la teua definició de NOMADISME.


Molt aviat, com a companys d’aventures tinguerem als… llops. Anem a veure-lo.