On viviem? L’espai geogràfic en la caça i la recol·lecció

cueva_caballos_tirig_t1200578.jpg_1306973099.jpg

Valltorta, Castelló.

Anem a fer alguns càlculs:

Primera qüestió: Quant menja una banda de caçadors-recol·lectors?

Imagina un grup humà de 40 adults i 15 xiquets. Un esser humà actiu necessita al voltant de 2500 Qcalories per dia. Una xiqueta o un xiquet gran, al voltant de cuasi 1500 Qcalories per dia.

– Quantes Kcalories per dia hauria de reunir el nostre grup per tal d’alimentar-se adequadament?

Un quilogram de carn de porc senglar te aproximadament 1500 Qcalories. I un porc senglar pot aportar aproximadament  45 Qg de carn.

– Considera que el nostre grup complementa el 40% de la seua dieta amb vegetals recol·lectats a la natura. Quants porcs senglars necessita caçar el nostre grup cada dia?

– Quants porcs necessitaria caçar a l’any?

Bé. Anem a reduïr la quantitat a la meitat, suposant que el nostre grup humà caça a més altres espècies.


Segona qüestió: Quant espai (territori de caça) necessita una banda de caçadors-recolectors?

Un grup de porcs senglars (12-15 animals) necessiten un territori de aproximadament 300 hectàrees (una hectàrea equival aproximadament a un camp de futbol).

– Quina població de porcs senglars necessita el nostre grup de caçadors? Has de tenir en compte que només pots caçar (com a molt) un 25% dels animals, si vols que la població de porcs senglars es mantinga i no desaparega.


Eixes hectàrees equivalen aproximadament a un quadrat amb costats de 12 quilòmetres (més o menys). Es com si a tot el teu poble i voltants viviren… 55 persones!

– Només com un exercici hipotètic: què creus tú que passaria si la nostra tribu creixera fins als 150 membres (i tinguerem veïns)?

Conclusions

– Per parelles/trios, escriviu en comú les conclusions a les que hem arribat.

 


Contrastar resultats de la simulació amb:

MARÍN ARROYO, Belén (2010): Arqueozoología en el cantábrico oriental durante la transición pleistoceno/holoceno: La Cueva del Mirón. Universidad de Cantabria. https://goo.gl/4Jyhdo

GUTIÉRREZ CAMINO, javier (2015): Uso del espacio por el jabalí en Montes de Toledo Centrales. TFM Universidad Castilla-La Mancha. TFM_JAVIER GUTIERREZ CAMINO

FERNÁNDEZ LLARIO, Pedro: “Gestión del jabalí en el monte mediterráneo” en VV.AA. Gestión cinegética en los ecosistemas mediterráneos, vol. II. Junta de Andalucía. CONTENIDO_VOL2