Què creàvem? Art

Tots sabem que hi ha edificis bells i que alguns són fins i tot obres d’art. Però apenes hi ha cap edifici al món que no haja sigut construït per fer servir alguna funció en particular. Aquells que utilitzen eixos edificis com llocs de culte o entreteniment, o com a vivendes, els jutgen primer i sobretot segons la seua utilitat. Més enllà d’açò, a ells pot agradar-los o desagradar-los el disseny o la proporció de l’estructura, i apreciar els esforços del bon arquitect per tal de fer-los no tan sols pràctics sinó “ben fets”. Al passat la actitud cap a les pintures y les estatues era sovint la mateixa. Eren pensades no només com obres d’art sino com objectes amb una funció definida. Sería un mal jutge de cases qui no sabera les necessitats per a les que són construïdes. Igualment, nosaltres no entendrem l’art del passat si no sabem els objectius per als que es feia servir.

E.H. Gombrich. La Història de l’Art.

– Llig el text i explica amb les teues paraules quina penses tú que és la idea central del text.

La Cova d’Altamira (Santillana del Mar, Cantabria).

AltamiraBison.jpg

Aquesta cova va ser descoberta i estudiada a finals del segle XIX. I aquesta és una de les moltes figures pintades a la cova.

Visitas1970.jpg

Com pots apreciar, està dibuixada al sostre i al fons de la cova.

– Quina creus tú que va ser la finalitat amb la qual van ser pintats aquests bisonts, fa 15.000 anys?

Gombrich tenia també la seua opinió…

https://goo.gl/ff2IpG

El descobriment de la cova d’Altamira.