Guia breu

En_obras

L’estructura del blog és la següent:

A INICI no hi ha res interessant. És només l’entrada per als alumnes on es troben quatre cosetes per al dia a dia: una agenda d’examens, criteris de qualificació oficials, etc. Res d’interés.

TASQUES és la pàgina d’entrada per defecte. És una mena de “sandbox” o banc de proves. Ahí anem penjant per ordre purament cronològic (i no temàtic) cosetes que anem preparant i que anem provant a l’aula, o senzillament curiositats: anarquia pura.

La columna CATEGORIES és un intent de ficar un poc d’ordre a l’hora de tafanejar en “tasques”. Quasi-anarquia.

Les UNITATS pròpiament dites estan numerades. El “plan” és disenyar un total de 14 grans unitats que abasten tot el currículum de 1er i 2on ESO.

Sugerim encaridament que utilitzeu aquest blog no com un sustitut del llibre sinò més bé com un banc d’informació i activitats que poden ser acoplades a la vostra pròpia obra: les vostres clases.

Els continguts (de tot tipus) i les activitats sugerides impliquen una dinàmica de classe dominada per la participació dels alumnes: primer, es presenta un “document” (text, gràfica, foto, clip de vídeo…), després es planteja una tasca al voltant d’eixe document i finalment, es fa una posada en comú de les conclusions a les que han/hem arribat, destil·lant entre tots eixes conclusions i fixant-les a les nostres llibretes amb les nostres paraules.

En tot el procés, l’alumna-e empra constantment i forçosament el seu llenguatge, ja que no hi ha un “text-suprem” del que copiar definicions o conclusions ja pre-cuinades. Diguem-ne que els continguts els fica les Ciències Socials, però les eines les fica la Llengua. En el procés, l’horitzó permanent és que l’alumna-e aprenga continguts i alhora desenvolupe les seues capacitats d’anàlisi i expressió oral i escrita, tot en una dinàmica d’aula (molt) activa.

De fet, les classes en realitat són una successió d’activitats col·laboratives acuradament canalitzades pel docent, però en les que les protagonistes intel·lectuals són elles/ells.

Però, com dèiem abans, entra, mira i agafa el que t’interesse per a la teua aula.


Per on començar?

Un bon començament per a la unitat 1 és el vídeo sobre l’astronauta Peggy Whitson i la ISS. Trenca estereotips de gènere i serveix per a començar a treballar qüestions bàsiques com  gravetat, òrbita, atmosfera, fricció, etc.

A la unitat 2, es recomana començar directament pel apartat “volcans”: capta ràpidament l’atenció i desperta la curiositat.

Anuncis