Sistemes

Un sistema és un conjunt d’elements que estan relacionats entre si. Vegem-ho amb un exemple:

villarreal-femeninoa

Un equip de futbol és un sistema. Entrenadora, fisioterapeutes, defenses, porteres, davanteres, presidenta, etc., són un conjunt amb relacions precises entre elles. Cadascuna té una funció dins del sistema.

Els objectes celestes (astres) s’agrupen formant sistemes. Un sistema molt conegut és el Sistema Solar. Està format per una estrella i diversos planetes i satèl·lits.

Com és el Sistema Solar?

– Escriu un informe sobre el Sistema Solar, seguint els següents passos:

1. Estrela central.

2. Planetes.

3. Satèl·lits d’aquests planetes.

4. Altres astres.

La nostra estrela…

aUkIwBN

– Observa la imatge i respon: Per quina raó el Sol és el centre del Sistema Solar?

Y aquest és el Sistema Solar a escala.