Bitàcola Unitat 1

ON VIU LA TERRA?

 1. L’Univers
  1. Les estreles
  2. Els planetes
   1. El planeta Terra
  3. Els satèl·lits
  4. Sistemes
  5. Meteorits
  6. Cometes
  7. Els forats negres
  8. Galàxies
 2. Fonts
Anuncis

Plomes i ferro

– Imagina’t que deixem caure, al mateix temps, des de la mateixa altura, 10 quilos de plomes i 10 quilos de ferro. 

Què caurà més ràpid, el ferro, les plumes, o no hi haurà diferència? Per què?

FONT: BBC (2014)

Al vídeo el que deixen caure és una bola de bolos i unes plomes d’estruç.

– Escriu la teua definició de la paraula “hipòtesi”.

– Què és el “pensament màgic”? I el pensament científic?

Divendres, 29 juny, 9:30

La prova extraordinària de recuperació de Geografia i Història de 2on ESO serà igual per a tots. Va tot el temari donat al llarg del curs (unitats 9 a 12, ambdues incloses). La prova consistirà en un examen de deu preguntes no assistit.

Més autores per al treball-exposició

Per indicació de Magalí Aparisi hem inclós en la llista a dos artistes més: Sofonisba Anguissola (Cinquecento) y Artemisia Gentileschi (Barroc). Qui vullga, pot substituir un o dos autors per aquestes artistes. Només heu d’informar-me del canvi.