Com es mesura la riquesa?

En l’apartat anterior hem parlat al voltant de la riquesa/pobresa. En principi, pareixen que són conceptes evidents. Però…

– Imanginem-nos cinc famílies. En la següent taula tens dues sèries de dades: els membres que la componen i els ingressos mensuals de cadascuna d’elles. Quina de les cinc és la més rica? I la més pobra?

FAMíLIA NÚM. MEMBRES INGRESSOS MENSUALS
 Família Pérez 4 1780€
Família Rodríguez 6 2700€
Família Ruiz 5 2300€
Família López 3 1500€
Família Domínguez 8 3520€

Producte Interior Brut i Renda per Càpita.

Doncs bé, imagina que els països són famílies. El PIB d’un país serien els ingressos anuals (atenció), i els habitants, el nombre de membres.

– Què serà la Renda per Càpita?

– Escriu una definició adequada de Producte Interior Brut (PIB).

Calculant la Renda per Càpita.

Anem a calcular la renda per càpita d’uns quants països. Per fer-ho anem a utilitzar la següent font de dades: PIB mundial.

Aquestos són els països:

ESPANYA – ÍNDIA -XINA – ESTATS UNITS – LUXEMBURG – BRASIL

– En termes absoluts, quins són els dos països amb major PIB?

– En termes relatius, quins són els dos països més rics?

Si vols aprendre com calcular en un minut les rpcs de TOTS els països del món, ves a l’apartat TÈCNIQUES-FULLS DE CÀLCUL.

Pensem…

Calcula la renda per càpita de Guinea Equatorial.

Esbrina pel teu compte quina és la mortalitat infantil de Guinea Equatorial (o consulta-ho ací: Taxes de Mortalitat Infantil, 2010).

– Creus que l’índex RPC serveix realment per reflectir el benestar d’un país?

Anuncis