Com es mesura la riquesa?

En l’apartat anterior hem parlat al voltant de la riquesa/pobresa. En principi, pareixen que són conceptes evidents. Però…

– Imaginem-nos cinc famílies. En la següent taula tens dues sèries de dades: els membres que la composen i els ingressos mensuals de cadascuna d’elles. Quina de les cinc és la més rica? I la més pobra?

 

FAMíLIA NÚM. MEMBRES INGRESOS MENSUALS
 Família Pérez 4 1780€
Família Rodríguez 6 2700€
Família Ruiz 5 2300€
Família López 3 1500€
Família Domínguez 8 3520€

 

Producte Interior Brut i Renda per Càpita.

Doncs bé, imagina que els països són famílies. El PIB d’un país serien els ingressos anuals (atenció), i els habitants, el nombre de membres.

– Què serà la Renda per Càpita?

– Escriu una definició adequada de Producte Interior Brut (PIB).

Calculant la Renda per Càpita.

Anem a calcular la renda per càpita d’uns quants països:

ESPANYA – CUBA – XINA – ESTATS UNITS – LUXEMBURG – BRASIL – NIGÈRIA

Per fer-ho anem a utilitzar la següent font de dades:

2015 PRODUCTE INTERIOR BRUT ($) POBLACIÓ
Espanya 1.197.789.902.774 46.444.832
Cuba 87.132.800.000 11.461.432
Xina 11.064.666.282.626 1.371.220.000
Estats Units 18.120.714.000.000 320.896.618
Luxemburgo 57.784.495.265 569.604
Brasil 1.803.652.649.614 205.962.108
Nigèria 481.066.152.889 181.181.744
Indonèsia 861.256.351.000 258.162.113

FONT: Banc Mundial (https://datos.bancomundial.org/)

– En termes absoluts, quins són els dos països amb major PIB?

– En termes relatius, quins són els dos països més rics?

– Representa els teus resultats en una gràfica de barres.

Si vols aprendre com calcular en un minut les rpcs de TOTS els països del món, ves a l’apartat TÈCNIQUES-FULLS DE CÀLCUL.

Pensem…

– Creus que l’índex RPC serveix realment per reflectir el benestar d’un país? Per què?

Captura de pantalla 2018-05-21.pngEL PAÍS 11/10/2009