L’art andalusí: La Mesquita de Còrdova i Medina Azahara

 

 

 

  • A partir dels tres clips, elabora un breu informe amb els següents apartats:
    • Introducció
    • La Mesquita de Còrdova
    • Medina Azahara
    • Conclusió (opcional)