13. On vivim?

kisspng-architectural-engineering-stock-photography-clip-a-work-in-progress-5b262f62215077.8632746215292291541365Ciutats i poblats al segle XXI

Àvila, 2011

Durant la major part de la nostra existència col·lectiva com a espècie, l’ésser humà ha estat nòmada. Al llarg de milers i milers d’anys els nostres avantpassats viviren canviant de lloc constantment.

Pel 8000 a.C aparegueren els primers assentaments humans permanents, a Orient Pròxim. Poc a poc, el sedentarisme va anar extenent-se per tot el planeta. Avui en dia, els grups humans nòmades són una reduïdíssima minoria.

En geografia, els assentaments humans es divideixen en dues grans classes: ciutats (poblament urbà), i pobles/llogarets (poblament rural).

– Per què els nostres avantpassats eren nòmades?

– Per què la humanitat ha acabat essent sedentària?

– En una columna, escriu les característiques del poblament urbà i en una altra, las característiques del poblament rural. Pensa tant en nombre d’habitants, com entramat urbà, activitats econòmiques, oci, etc.

– Escriu una definició operativa de ciutat.

– Escriu una definició operativa de poble.