Manifestacions culturals

L’Art Preromànic Ibèric: Art Asturià i Art de Repoblació

L’art  asturià i l’art de Repoblació són els noms que reben les manifestacions artístiques dels regnes cristians del nord de la Península Ibèrica abans de la irrupció de l’Art Romànic, ja al segle XI. Estem parlant doncs dels segles VIII al X, aproximadament.

L’art de Repoblació és anomenat també com “art moçarab”, encara que aquesta denominació vuitcentista és historicament errònia.

– A partir d’aquest link, (Naranco) dibuixa a la teua llibreta una de les façanes de Santa María del Naranco. Inclou al teu dibuix una persona, respectant la proporció (banc d’imatges). Indica a on es troba i en quin any va ser construida.

– A partir d’aquesta col·lecció de links, elabora una presentació digital (amb un mínim de 15 monuments) ordenant les obres per antiguitat. Inclou informació bàsica i fotos. Envia la presentació per mail al teu docent.

L’escriptura

FOLIO.BEATO-CIRUEÑA.25.jpg

Com ja saps, l’única forma de fer un duplicat d’un llibre era copiar-ho a mà. Doncs bé, a aquesta època els unics llocs on es copiaven llibres era als monestirs. Quan la biblioteca d’un monestir desapareixia (incendis, inundacions, esfondraments, etc.) amb ella ho feien també alguns llibres per a sempre, si no havien sigut copiats en altre lloc.

Com pots imaginar, un llibre era un bé molt valuós.

– Quant de temps et costa fer una pàgina de llibreta amb dibuixos?

– Quant de temps et costaria fer 250 pàgines?

– Anem a ficar un sou de 8€ per hora. Quin valor tindria el teu llibre?

Al nord cristià, un llibre que va ser molt popular en aquesta època va ser “Comentaris a l’Apocalipsi” escrit per un tal Beato de Liébana a finals del segle VIII. Aquest “best seller” va ser copiat profusament, i per això han sobreviscut moltes còpies, algunes antiquísimes: són llibres amb més de mil anys. Les còpies eren acompanyades d’il·lustracions, suposem que per tal de fer la lectura més amena.

Aquestes imatges són algunes de les il·lustracions d’una còpia  de mitjan segle X que es troba a la biblioteca d’El Escorial:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.